Decembrie 8, 2022 10:32:01

sitemap

 

Fundatia General Stefan Gusa » Programe&Activitati FGSG

Scopul fundaţiei noastre este susţinerea de activităţi ştiinţifice şi culturale avand ca obiective cercetarea adevărului în istoria politică şi militară contemporană a poporului român, evidenţierea rolului armatei în momente cruciale ale evoluţiei noastre naţionale, educarea generaţiilor tinere în spiritul respectului pentru valorile definitorii ale culturii naţionale şi al integrării acestora în ansamblul cultural-istoric european.
Potrivit statutului Fundaţiei “General Ştefan Guşă”, vom continua să organizăm şi să susţinem, ca şi pană în prezent, desfăşurarea de manifestări ştiinţifice – conferinţe, simpozioane, cursuri interne şi internaţionale tipărirea de cărţi în domeniile strategiei politico-militare şi de securitate

a Romaniei, memorialisticii, precum şi asistarea umanitară a militarilor aflaţi în dificultate din cauza seviciului şi a familiilor acestora (militari veterani răniţi în operaţii sau accidentaţi, orfani, văduve cu situaţii medicale critice etc).
În îndeplinirea celor de mai sus, actionam in vederea stabilirii un cadru de cooperare în sistem public-privat între Fundaţia “General Ştefan Guşă”- pe de o parte - şi institutele de profil ale armatei, Universitatea Naţională de Apărare, Academiile şi Şcolile de Aplicaţie ale categoriilor de forţe şi arme - pe de altă parte - prin încheierea de protocoale în care să se incadreze, de principiu, oferta noastră şi modalităţile de realizare a obiectivelor cooperării.
De la infiinţarea ei, fundaţia noastră a iniţiat o serie de acţiuni printre care amintim:
- finanţarea editării si tipăririi a peste 20 lucrări memorialistice şi de istorie militară. accesati

Dintre acestea unele au fost premiate ca fiind cele mai valoroase lucrări de istorie ce au văzut lumina tiparului în anul 2000. Tot cu sprijinul fundaţiei au fost organizate lansări şi prezentări de carte la sediul unor instituţii militare de invăţământ,cercuri militare, biblioteci,instituţii civile .
- finanţarea , construirea si inaugurarea, în curtea bisericii ctitorita de generalul Guşă, a ansamblului funerar de la Spătaru-(bustul din marmură de Carrara reprezentandu-l pe fostul Sef al Marelui Stat Major al Armatei Romane şi mozaicul din minerale de Murano de pe frontispiciul bisericii ) - (1997)
- finanţarea si amenajarea în cadrul Şcolii Militare de Aplicaţie pentru Tancuri si Auto „Mihai Viteazul” din Piteşti a unei Săli de protocol si refacerea plăcilor de marmură pe care sunt dăltuite numele şefilor de promoţie si comandanţilor şcolii-( 2002)
- participarea Fundaţiei la organizarea si desfăşurarea a numeroase sesiuni ştiinţifice şi conferinţe („100 de ani de la naşterea lui Ştefan Odobleja” ; „Tendinţe în dezvoltarea ciberneticii în mileniul III etc”), susţinerea unor cicluri de expuneri pe teme de istorie militară pentru studenţi ai Academiei Forţelor Terestre si totodată sprijinirea organizării Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice a cercurilor studenţeşti din Facultaţile de Istorie-(2002-2003)
- acordarea de sprijin financiar si material pentru construirea complexului modern format dintr-un cămin social ,un centru sanitar si o biserică construit de Congregatia Surorilor Benedictine, la Magura, în sprijinul bătrânilor singuri si nevoiaşi
- finanţarea construirii şcolii generale si a grădiniţei din satul Spătaru-un centru de învăţământ civilizat, funcţional , cu dotări moderne.
- oferirea ascultătorilor postului de radio Europa Nova a unui ciclu de emisiuni difuzate săptămânal cu subiecte inedite de istorie militară.